Szolgáltatásaink

 • Felmérjük Ügyfeleink aktuális biztosítási igényeit és lehetőségeit, valamint feltárjuk kockázati tényezőit.
 • Átvizsgáljuk, elemezzük Ügyfeleink meglévő biztosításait.
 • Elemzést követően javaslatot teszünk a kockázatok kiküszöbölésére, ill. csökkentésére.
 • Ügyfelünk megbízása esetén a biztosítókat versenyeztetjük a javasolt biztosításra.
 • A biztosítók által adott ajánlatokat összevetjük a biztosító által ajánlott szolgáltatások, feltételek, díjak figyelembevételével, kiválasztjuk Ügyfelünk számára a felsorolt szempontok alapján a legkedvezőbbet.
 • Ügyfelünkkel történt egyeztetést követően a biztosítási szerződést megkötjük a kiválasztott biztosítótársaságnál.
 • Új biztosítási igények felmerülése esetén Ügyfeleink rendelkezésére állunk.
 • Káresemény alkalmával szakszerű felvilágosítást nyújtunk az eljárásról.
 • Kárrendezés során segítséget nyújtunk, hogy Ügyfeleink érdeke maradéktalanul érvényesüljön.
 • Folyamatosan tájékoztatást adunk a biztosítási piacon felmerülő új lehetőségekről.
 • Egyéni igények alapján kiemelt, egyedi szolgáltatást nyújtunk.