Utasbiztosítás

Az utasbiztosítási szolgáltatások négy csoportba sorolhatók.

Az utasbiztosítási módozatok tartalmaznak asszisztenciaszolgáltatást, klasszikus élet-, baleset- és betegségbiztosítási szolgáltatást, poggyászbiztosítást, illetve akár jogvédelmi szolgáltatást is.

Az asszisztenciaszolgáltatásról

Telefonon nyújtanak segítséget egészségügyi probléma, vagy baleset esetén. Felvilágosítást kaphatunk az egészségügyi ellátásunk lehetőségeiről, illetve segítenek a lehető leggyorsabban megoldani problémánkat.

Az élet-, baleset- és betegségbiztosítás utazási biztosításról

Gyakran összemosódik az asszisztenciaszolgáltatással. Ugyanis betegség, vagy baleset kapcsán több olyan szolgáltatást kínálnak a biztosítók, melyek inkább asszisztenciának, segítségnyújtásnak mondhatók. Ilyenek például a hozzátartozó értesítése, hozzátartozó kiutazásának finanszírozása, vagy éppen az idő előtti hazautazással járó költségek átvállalása, vagy a beteg (esetleg holttest) hazaszállítása miatt felmerült költségek kifizetése is. Klasszikus balesetbiztosítási szolgáltatásként a biztosító kártérítést fizet baleseti rokkantság és csonttörés esetén. Amennyiben a legrosszabb következne be, úgy törvényes örökösünk (vagy külön rendelkezés esetén az általunk kijelölt kedvezményezett) a biztosítási összeghez jut hozzá. Szerződéskötés előtt mindenképpen érdemes a feltételekbe belepillantani.

A poggyászbiztosításról

Ide tartozik az útipoggyász sérülése, elvesztése, eltulajdonítása miatti kár megtérítése. Kiemelt figyelmet kell fordítani a teljes, illetve tárgyankénti limitek megfelelő kiválasztására a biztosításkötés folyamán. Némely módozat tartalmaz jogvédelmi segítségnyújtás modult is. Ennek a szolgáltatásnak a keretében, gondatlanságból elkövetett bűncselekmény, szabálysértés esetén a limit erejéig a biztosító átvállalja a felmerülő ügyvédi, szakértői költségeket, illetve egyéb felmerülő költségeinket (ez lehet akár óvadék, perköltség, illeték).

Hasznos információk

A biztosítások fő kizárásai - nukleáris sugárzás, háború, zavargás, jogellenes vagy súlyosan gondatlan magatartás, súlyosan ittas állapot, vagy kábítószer hatása miatt, öngyilkosság, vagy annak kísérlete miatt bekövetkezett károk - ennél a módozatnál is érvényesülnek.

Tipikusan nem biztosított a versenyszerű sportolás, nem - illetve csak pótdíj megfizetése mellett - biztosítottak az extrém sportok. A betegségbiztosításoknál hasonló megfontolások miatt természetesen nem biztosított az utazás előtt már meglévő betegség külföldi kezelése, a terhességgel kapcsolatos események.

Poggyászbiztosításnál a biztosítók általában kizárják a kockázatból a nemesfémeket, gyűjteményeket, szőrméket, a készpénzt és az azt helyettesítő eszközöket, valamint korlátozottan vállalják a sporteszközöket, ideértve a kerékpárt is. A magas egyedi értéket képviselő tárgyakat szintén nem fogadják kockázatba a biztosítók, igaz, a meghatározásból adódóan az egyes módozatok között itt többszörös különbség is lehet. Figyeljünk oda arra is, hogy vannak kizárt események is a biztosításból. Ilyen esemény például az őrizetlenül hagyott tárgyak eltulajdonítása, vagy a gépjármű utasteréből történő eltulajdonítása.

Az utasbiztosítás specialitása miatt nem térülnek azok az események, melyek társadalombiztosítás hatálya alatt térülnek. (Azaz a biztosítási védelem ebből a szempontból az ország elhagyásától a Magyarországra történő visszaérkezésig tart. Egyéb, például baleseti szolgáltatások érvényesek lehetnek az utazás megkezdésétől a hazaérkezésig is.)

Ahány biztosító, annyi szabályzat. Érdemes ezeket tanulmányozni még az utazás megkezdése előtt!